Resa till Tjeckien i Corona-tider

Jag har tidigare skrivit om att man inte behöver uppehållstillstånd i Tjeckien som EU-medborgare. Däremot måste man registrera sig om man avser bo här i mer ön en månad. Då får man också en stämpel i passat som bevisar att man har registrerat sig.

Under det här Corona-året har det varit en hel del restriktioner i runtom i Europa och Tjeckien är inget undantag. Flera av restriktionerna som har införts gäller resande och vilka som får passera gränsen under vilka omständigheter. Det har varit många diskussioner fram och tillbaka, särskilt under våren och försommaren, huruvida man får resa eller ej.

Reserestriktioner

När det kommer till Tjeckien har det varierat mycket från en vecka till en annan. Det har också varit stora skillnader beroende på vilket land man kommer ifrån. Vissa reserestriktioner gällde samtliga resenärer medan vissa inte gällde tjeckiska medborgare eller personer som bor i Tjeckien. Förvirringen kring detta började nästan omedelbart. I synnerhet bland EU-medborgare eftersom att man inte behöver ha uppehållstillstånd för att bo i Tjeckien. Många från EU har jobb och bostad här, men ingen tjeckisk identifikationshandling eller någon annan form av myndighetshandlingar. 

Vad krävs för att få resa in i Tjeckien?

Enligt vissa skulle det räcka att visa upp hyreskontrakt och anställningsavtal, men vissa sa att det räcker inte. Det fanns historier om personer som hade blivit nekad inresa för att de ansågs inte ha bevisat att de är fast boende här. Som jag förstod det borde det ha räckt med ett tjeckiskt uppehållstillstånd, då man får papper på att man är skriven på sin bostadsadress.

Resa med VZP

Ytterligare en aspekt är de flesta som jobbar och betalar skatt i Tjeckien brukar man få ett VZP-kort, som är deras sjukförsäkringskort, via sin arbetsplats. Några som jag pratade med tyckte att det borde räcka att kunna visa upp det kortet tillsammans med hyreskontrakt och anställningskontrakt. Eftersom att man har sitt namn på VZP-kortet och det bevisar att man betalar skatt här. Huruvida det faktiskt skulle fungera vet jag inte för jag har inte hört om någon som har prövat.

Det kan också tilläggas att jag har hört om flera som har rest in i Tjeckien utan några som helst problem. Ingen har kollat dem eller ställt några frågor om resan eller om de bor i Tjeckien. Min slutsats är att det verkar skilja mycket åt. Beroende på hur man reser, vart man reser ifrån och passkontrollanten. Det är inte till någon hjälp alls egentligen, eftersom att det är beroende av okända faktorer. Mitt förslag är att om man bor i ett land där man inte behöver uppehållstillstånd bör man ändå söka det under dessa omständigheter. I alla fall om man har för avsikt att bo kvar i landet och vill kunna resa. Det är ingen garanti för att det kommer att fungera men chanserna ökar åtminstone. Man ska dock vara beredd på att man ändå kanske måste sitta i karantän eller uppvisa ett negativt Covid-test.

Nya reserestriktioner för hösten och vintern

Detta har nu börjat aktualiserats igen i och med nya reserestriktioner. Som jag har förstått det nu är att det skiljer sig mellan olika länder, beroende på landets ”färg”. För tillfället är Sverige orange till exempel, tillsammans med några andra länder i Europa. Om jag har förstått det rätt behöver man uppvisa ett negativt test som är mindre än 72 timmar gammalt om man reser från dessa länder. Det räcker inte med att sättas i karantän. Förut var det i vissa fall som testet behövde vara översatt till tjeckiska, men jag vet inte om det gäller nu. Jag tänker att det blir ju väldigt svårt med den tidsrymden. Men eftersom att jag inte vet ska jag låta det vara osagt.

Oavsett  bör man förstås resa så lite som möjligt av säkerhetsskäl, men behöver man resa försök ta reda på så mycket information som möjligt och förbered dig.