Företagarna

I samarbete med Företagarna

Som företagare har man möjligheten att bli medlem i Företagarna, något som kan vara till stor hjälp. Företagarna är en organisation som fokuserar på just företagare och våra intressen. Dessa intressen är bland annat på politisk nivå, då Företagarna försöker förbättra förutsättningarna för företagare genom att driva politiska frågor.

Som medlem har man också mer direkta fördelar och förmåner. Allt från råd och sådant som underlättar den dagliga verksamheten till hjälp vid särskilda och mer ovanliga situationer. Företagarna erbjuder till exempel försäkringar för såväl företaget och dess anställda som företagaren själv och dennes familj. Eftersom Företagarna är en tämligen stor organisation med många medlemmar kan de förhandla fram betydligt bättre priser och villkor. Med alla medlemmar i organisationen har de mer kraft vid förhandlingsbordet än du som ensam företagare.

Juridisk rådgivning

En av Företagarnas mest uppskattade förmåner är deras juridiska rådgivning. Jag vet flera som använt sig av juridisk rådgivning, och varit mycket glad för den. Därtill vet jag också andra som verkligen skulle behövt juridisk rådgivning men inte har haft tillgång till det. Jag själv inkluderad, jag har både fått och varit utan juridisk hjälp och det gör stor skillnad. Det ska inte underskattas att kunna få hjälp juridiskt som företagare för man vet aldrig vilken situation man hamnar i.

Exempelvis om du köper och säljer produkter kan det bli problem både från kundens och leverantörens sida. En kund kan hävda att denne inte fått paketet, att en vara saknas eller vill byta något. Leverantören kanske inte kan leverera i tid, vilket påverkar dina egna leveranstider och du får problem gentemot dina kunder. I alla avseenden kan det vara viktigt att veta vad du har för rättigheter och skyldigheter. Det kan bespara dig mycket tid, energi och framförallt pengar. Här kommer Företagarna in i bilder, du kan ringa dem och får då grundläggande rådgivning över telefon. Man kan ringa så många gånger man vill och behöver.

Egen erfarenhet utan juridisk rådgivning

Jag har själv varit i båda situationerna ovan. Första gången gällde det en leverantör som inte levererade i tid. Produkterna var ytterst väsentliga för att vi skulle kunna leverera till våra kunder. Så när vi väl fick produkterna från leverantören fick vi ta in så mycket extra personal det bara gick och jobba så många timmar som möjligt. Något som naturligtvis blev kostsamt. Ändå blev vi sena med några av leveranserna. I det fallet tog vi alla kostnader själva, trots att det var leverantörens fel. Jag hade ingen juridisk kunskap och hade inte ens en tanke på att vi kanske skulle haft möjlighet att avkräva ersättning av leverantören. Något som jag enkelt kunde tagit reda på om jag haft tillgång till juridisk rådgivning.

Med juridisk rådgivning

Andra gången var det en kund som ville skicka tillbaka ett par hörlurar som enligt kunden endast var testade. Hörlurarna var dock uppenbart använda då de var fulla med öronvax och de kunde därmed inte säljas vidare. Den gången hade jag juridisk hjälp och fick veta att man får göra avdrag för värdeförlusten. Alltså prisavdraget man behöver göra när man säljer produkten på nytt. Så är förpackningen öppnad men produkten oanvänd kanske avdraget skulle vara 10-20%. I det här fallet var värdeförlusten betydligt större eftersom hörlurarna inte skulle gått att sälja vidare. Hade jag inte fått juridisk hjälp hade jag förmodligen betalat tillbaka hela beloppet. Men tack vare att jag kunde dra av värdeförlusten sparade jag en hel del. Det var ett par relativt dyra hörlurar så jag sparade runt 1500kr på den rådgivningen. 

Så jag förstår verkligen att den juridiska rådgivningen hos Företagarna är en populär förmån. Bara besparingen från den enskilda händelsen skulle bekostat en månads medlemskap hos Företagarna för mig.

Har man medlemskap hos Företagarna har man också tillgång till kraftigt rabatterade priser för t.ex. avtalsgranskning. Det kan bespara dig betydligt mer och över mycket längre tid. Ett dåligt avtal kan kosta dig väldigt mycket på sikt. Det är därför en väl värd investering att ta hjälp att kolla igenom alla avtal innan man skriver under något.

Detta är bara några av de fördelar som Företagarna erbjuder. Är du företagare och inte redan medlem bör du verkligen ta en titt på deras webbsida, foretagarna.se. Där är hittar du mer information och kan enkelt bli medlem.